Schrijfwerk

Onze Nederlandse taal is een lastige taal. Het ‘verengelst’ in rap tempo en veel mensen denken dat sms-taal de enige juiste is. Veel websites bevatten enorm veel schrijf- en taalfouten en leveren daardoor fors in op de gewenste professionele uitstraling. Dat kan u klanten kosten! Ik kan u helpen bij het (her)schrijven van teksten voor uw website. Pakkend en passend voor uw doelgroep! Het (her)schrijven van teksten kan geheel op afstand plaatsvinden. Uiteraard zijn er verschillende manieren waarmee ik u kan helpen. Voorbeelden: een analyse van de teksten op uw website; een scan van een concept-tekst die voor een website of ander medium is bedoeld, een complete tekst schrijven op basis van uw wensen. Het kan allemaal.

Ervaring

Mijn schrijfvaardigheid heb ik onder andere opgedaan tijdens gevolgde opleidingen PR & Voorlichting en HBO Bedrijfskunde. Maar ook gedurende mijn werk in de gezondheidszorg en dienstverlening heb ik veel ervaring opgedaan in schrijfwerk. Voor zowel managementlagen, als voor de laag uitvoerenden. Denk aan beleidsstukken, nieuwsbrieven, notulen. Bovendien schrijf ik journalistieke stukken voor de nieuwssite AalsmeerVandaag en heb ik een groot gevoel voor taal.

Waar ik u óók bij kan ondersteunen, is het beheren van uw zakelijke Facebookpagina. U levert aan wat u geplaatst wilt hebben (concept-tekst en eventueel een afbeelding), en ik plaats het voor u. Tevens kan ik ervoor zorgen dat uw bereik groter wordt, hetgeen u meer klanten kan opleveren! Uiteraard kan ik voor u ook de foto’s verzorgen, maar dat spreekt voor zich! Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kan ik u een aantal zakelijke Facebookpagina’s laten zien waarvan ik (mede)beheerder ben.

Tarieven teksten, allen exclusief BTW

  • Analyse teksten website € 55,00 per uur of gedeelte daarvan, inclusief verbetersuggesties.
  • Scan concept-tekst € 30,00 per uur of gedeelte daarvan, inclusief verbetersuggesties.
  • Tekst schrijven € 15,00 per 100 woorden of gedeelte daarvan.
  • Beheer Facebook: afhankelijk van het door u gewenste aantal berichten per week. Bij twee berichten per week is het tarief € 55,00 per maand. Bij vijf berichten per week € 175,00 per maand, inclusief video- en fotografie om uw berichten meer visueel te maken.

Wenst u meer informatie? Stuur mij dan een mailtje.